VIII KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA

TRANSFORMATORY ENERGETYCZNE I SPECJALNE

KAZIMIERZ DOLNY 13-15 października 2010


ORGANIZATORZY


KOMITET NAUKOWO-PROGAMOWY

 

prof. Kazimierz Zakrzewski (Przewodniczący) - Politechnika Łódzka
prof. Sławomir Wiak - Politechnika Łódzka
dr inż. Krzysztof Majer (Sekretarz) - Politechnika Łódzka
mgr inż. Andrzej Gadula - ZREW 
mgr inż. Andrzej Boroń - SEP Oddział Łódzki
dr inż. Krzysztof Domagała - Elektrownia Bełchatów
prof. Franciszek Mosiński - Politechnika Łódzka
mgr inż. Jerzy Szastało - SEP Oddział Warszawski
dr hab. Ryszard Szczerbanowski - Politechnika Łódzka
prof. Wojciech Urbański - Politechnika Warszawska


KOMIET ORGANIZACYJNY

mgr Mirosław Bednarek (Przewodniczący) ZREW 
mgr Małgorzata Siedlarek (Sekretarz) ZREW 
mgr inż. Włodzimierz Stolarek ZREW 
mgr inż. Jarosław Zaręba ZREW 


TEMATYKA KONFERENCJI

Tematyka konferencji obejmuje zagadnienia z zakresu transformatorów energetycznych i specjalnych, a w szczególności:

W ramach konferencji zostaną zaprezentowane referaty wiodących ośrodków naukowych, przedsiębiorstw reprezentujących energetykę zawodową,
placówek naukowo-badawczych oraz firm współpracujących z energetyką.

Szczegółowy program konferencji zostanie przesłany zainteresowanym wraz z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa.


MIEJSCE KONFERENCJI

HOTEL "ZAJAZD PIASTOWSKI" w Kazimierzu Dolnym przy ul. Słonecznej 3.


TERMINY


Formularze zgłoszenia prosimy wysyłać na adres:

Małgorzata Siedlarek - Sekretarz Organizacyjny
Polimex-Mostostal S.A. Zakład ZREW 
92-412 Łódź, ul. Rokicińska 144
tel. (42) 671 86 15, fax (42) 671 86 16
e-mail: malgorzata_siedlarek@zrew.com.pl


Referaty wraz z krótkim streszczeniem prosimy wysyłać na adres:

Krzysztof Majer - Sekretarz Naukowy
Politechnika Łódzka
Instytut Mechatroniki i Systemów Informatycznych
90-924 Łódź, ul. Stefanowskiego 18/22
tel. (42) 631 25 71, 631 25 81
fax (42) 636 23 09
e-mail: majer@p.lodz.pl


FORMULARZ ZGŁOSZENIA

Formularz zgłoszenia uczestnictwa w konferencji do pobrania -> tutaj