VII KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA

TRANSFORMATORY ENERGETYCZNE I SPECJALNE

Perspektywy rozwojowe, zastosowania i koncepcje

KAZIMIERZ DOLNY 1-3 października 2008


ORGANIZATORZY


KOMITET NAUKOWO-PROGAMOWY

 

prof. Michał Jabłoński (Honorowy Przewodniczący) - Politechnika Łódzka


prof. Kazimierz Zakrzewski (Przewodniczący) - Politechnika Łódzka
dr inż. Krzysztof Majer (Sekretarz) - Politechnika Łódzka
mgr inż. Andrzej Boroń - SEP Oddział Łódzki
dr inż. Krzysztof Domagała - Elektrownia Bełchatów
prof. Franciszek Mosiński - Politechnika Łódzka
mgr inż. Robert Ławski - IEn O/Transformatorów w Łodzi
mgr inż. Jerzy Szastało - SEP Oddział Warszawski
dr hab. Ryszard Szczerbanowski - Politechnika Łódzka
prof. Wojciech Urbański - Politechnika Warszawska


KOMIET ORGANIZACYJNY

mgr Adam Zawistowski (Przewodniczący) ZREW 
mgr Małgorzata Siedlarek (Sekretarz) ZREW 
mgr inż. Mirosław Bednarek ZREW 
mgr inż. Włodzimierz Stolarek ZREW 
mgr inż. Jarosław Zaręba ZREW 


TEMATYKA KONFERENCJI

Tematyka konferencji obejmuje zagadnienia z zakresu transformatorów energetycznych i specjalnych, a w szczególności:

W ramach konferencji zostaną zaprezentowane referaty wiodących ośrodków naukowych, przedsiębiorstw reprezentujących energetykę zawodową,
placówek naukowo-badawczych oraz firm współpracujących z energetyką.

Szczegółowy program konferencji zostanie przesłany zainteresowanym wraz z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa.


MIEJSCE KONFERENCJI

HOTEL "ZAJAZD PIASTOWSKI" w Kazimierzu Dolnym przy ul. Słonecznej 3.


TERMINY


OPŁATY KONFERENCYJNE


FORMULARZ ZGŁOSZENIA

Formularz zgłoszenia uczestnictwa w konferencji do pobrania -> tutaj