Zapraszamy do uczestnictwa w studiach podyplomowych

 

Interaktywna Grafika Sieciowa

Technologie projektowania wizualizacji w techniceInteraktywna Grafika Sieciowa

 

Cel studiów

Studia są nową i unikalną formą kształcenia na rynku edukacyjnym. Pozwalają uzyskać wiedzę praktyczną i teoretyczną niezbędną do twórczego projektowania sieciowych serwisów graficznych (grafika użytkowa). Zakres studiów zawiera naukę tworzenia prezentacji, reklamy, animacji komputerowej i filmu oraz realizacji własnych wizji z wykorzystaniem najnowszego oprogramowania graficznego. Słuchacze zapoznają się z najnowszymi narzędziami z dziedziny animacji, grafiki wektorowej, rastrowej zarówno 2D jak i 3D. Poznają tajniki tworzenia animacji komputerowej i cyfrowych efektów specjalnych. Połączenie różnych zagadnień z grafiki i animacji komputerowych, włączając w to projektowanie serwisów graficznych, daje absolwentowi dużo większą mobilność w aktualnym trudnym rynku pracy i możliwość dostosowania się do metod i technologii pracy.

Program ukierunkowany jest na przekazanie wiedzy niezbędnej do projektowanie sieciowych serwisów graficznych (grafika użytkowa) wykorzystujących zarówno grafikę wektorową, rastrową jak i grafikę 3D. Uczy tworzenia prezentacji, reklamy, animacji komputerowej i filmu, realizacji własnych wizji z wykorzystaniem najnowszego oprogramowania graficznego. 
Przedstawione są zagadnienia z zakresu kompozycji graficznych, fotografii cyfrowej, inżynierii audiowizualnej, grafiki interaktywnej dla sieci, obróbki cyfrowego materiału audiowizualnego, podstawy reżyserii dokumentalnych/reklamowych form audiowizualnych.
Przekazana wiedza powinna służyć przygotowaniu do pracy w firmach graficznych. Wszystkie zajęcia ćwiczeniowe odbywają się przy komputerach. Program zajęć jest ułożony zgodnie z założeniami Instytutu, którego głównym zadaniem jest tworzenie grafiki czy animacji użytkowej.

Adresaci studiów

Oferta studiów jest skierowana do absolwentów studiów licencjackich, inżynierskich, uniwersyteckich i politechnicznych, którzy posiadają podstawowe umiejętności posługiwania się komputerem, a pragną poszerzyć swoją wiedzę w zakresie interaktywnej grafiki sieciowej.

Wymagania stawiane kandydatom

Wymagana wiedza z zakresu podstaw programowania, metod i języków programowania, podstaw technologii sieciowych i serwisów internetowych
 

Opłaty

3900 zł za 2 semestry (możliwość płatności w ratach)

 

Kierownik studiów

Dr hab. inż. Zbigniew Gmyrek

 

Dodatkowe informacje dla kandydatów

Sekretariat Instytutu Mechatroniki i Systemów Informatycznych - www.imsi.p.lodz.plTechnologie projektowania wizualizacji w technice

Cele studiów

Uzyskanie wiedzy praktycznej i teoretycznej niezbędnej do tworzenia wizualizacji stosowanych w nauce i technice (grafika użytkowa). Zapoznanie z techniką tworzenia scen trójwymiarowych, zasadami ich wizualizacji oraz animacji, technikami tworzenia wizualizacji nie zawierających elementów przestrzennych oraz realizacja własnych wizualizacji i animacji z wykorzystaniem najnowszego oprogramowania graficznego. Słuchacze zapoznają się z najnowszymi narzędziami z dziedziny animacji, grafiki wektorowej, zarówno 2D jak i 3D. Poznają tajniki tworzenia animacji komputerowej i cyfrowych efektów specjalnych.

Ogólna liczba godzin dydaktycznych 220, w tym:
- Liczba godzin zajęć teoretycznych (wykłady, seminaria)  50
- Liczba godzin zajęć praktycznych (ćwiczenia, laboratoria, projekty) 170

Adresaci studiów

Absolwenci wyższych uczelni (studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie) różnych kierunków, będących pracownikami biur projektowych, architektonicznych, developerskich, reklamowych oraz innych o podobnym profilu. Preferowane kierunki zawierające w cyklu kształcenia informatykę.

Wymagania stawiane kandydatom

Podstawowa znajomość pracy z komputerem. Znajomość obsługi programów graficznych. Podstawowe zagadnienia związane z publikacją materiałów video.
 

Opłaty

3900 zł za 2 semestry (możliwość płatności w ratach)

Kierownik studiów

Dr hab. inż. Zbigniew Gmyrek


Dodatkowe informacje dla kandydatów

Sekretariat Instytutu Mechatroniki i Systemów Informatycznych - www.imsi.p.lodz.pl