NAUCZYCIELE AKADEMICCY

 

Zast. Dyr. ds. Dydaktyki
prof. nadzw.
prof. dr hab. inż.
Maria Dems
tel. (42)631-25-76

 DIBARBA

 

visiting professor
prof. dr hab. inż.
Paolo Di Barba

 


prof. dr hab. inż.
Zbigniew Kołaciński
tel. (42)631-25-82

 

Zast. Dyr. ds. Nauki
prof. nadzw.
prof. dr hab. inż.
Krzysztof Komęza
tel. (42)631-25-71

lecointe

 

visiting professor
Professeur en Génie Electrique
Jean-Philippe Lecointe

 

prof. nadzw.
prof. dr hab. inż.
Adam Pelikant
tel. (42)631-25-79

 

profesor emerytowany
prof. dr hab. inż.
Janusz Turowski

 

 

Dyrektor
profesor zw.
prof. dr hab. inż.
Sławomir Wiak
tel. (42)631-25-71

 

prof. nadzw.
prof. dr hab. inż.
Paweł Witczak
tel. (42)631-25-80

 

 

profesor emerytowany
prof. dr hab. inż.
Kazimierz Zakrzewski

 

prof. nadzw.
dr hab. inż.
Zbigniew Gmyrek
tel. (42)631-25-83

szymanski

 

prof. nadzw.
dr hab. inż.
Łukasz Szymański
tel. (42)631 25 69

 

adiunkt
dr inż.
Anna Firych-Nowacka
tel. (42)631-25-85

kaminska

 

adiunkt
dr inż.
Dorota Kamińska
tel. (42)631-25-78

 

adiunkt
dr inż.
Marcin Lefik
tel. (42)631-25-85

 

adiunkt
dr inż.
Krzysztof Majer
tel. (42)631-25-73

pietrzak

 

adiunkt
dr
Łukasz Pietrzak
tel. (42)631-25-75

 

adiunkt
dr hab. inż.
Grzegorz Raniszewski
tel. (42)631-25-75

 

adiunkt
dr inż.
Krzysztof Smółka
tel. (42)631-25-85

 

dr hab. inż.
Ryszard Szczerbanowski
tel. (42)631-25-73

 

starszy wykładowca
dr inż.
Paweł Drzymała
tel. (42)631-25-86

 

starszy wykładowca
dr inż.
Maciej Kacperski
tel. (42)631-25-84

 

starszy wykładowca
dr inż.
Witold Kubiak
tel. (42)631-25-70

 

dr inż.
Jerzy Powierza
tel. (42)631-25-83

 


dr inż.
Grażyna Sobiczewska
tel. (42)631-25-75

 

starszy wykładowca
dr inż.
Henryk Welfle
tel. (42)631-25-86

 

starszy wykładowca
dr inż.
Grzegorz Zwoliński
tel. (42)631-25-84

 

asystent
mgr inż.
Łukasz Wąs

PRACOWNICY INŻYNIERYJNO-TECHNICZNI
 

 

st. technik
Piotr Borowski
tel. (42)631-25-72

 

 

spec. inż. techn.
mgr inż.
Piotr Chałupka
tel. (42)631-25-70

 

 

spec. informatyk
mgr inż.
Wioletta Gałecka
tel. (42)631-25-78

 

 

st. technik
Zdzisław Rędzikowski
tel. (42)631-25-72

 

 

st. specjalista elektryk n.t.
mgr inż.
Jacek Szulakowski
tel. (42)631-25-77

 

 

       
PRACOWNICY ADMINISTRACJI
 

 

specjalista
Jolanta Szudrowicz
tel. (42)631-25-71

 

 

specjalista
mgr
Anna Tatarowska
tel. (42)631-25-71

       
DOKTORANCI

 

doktorant
mgr inż.
Marcel Ciesielski

 

doktorant
mgr inż.
Damian Jabłoński

 

doktorant
mgr inż.
Wojciech Stawicki

 wdzieczna

 

doktorantka
mgr inż.
Dorota Wdzięczna