Dyrekcja
Instytutu Mechatroniki i Systemów Informatycznych
alt
Dyrektor
prof. zw. dr hab. inż. Sławomir Wiak
tel. +48(42) 631-25-71, 631-25-81
alt
Zastępca Dyrektora ds. Nauki
prof. dr hab. inż. Krzysztof Komęza
tel. +48(42) 631-25-71, 631-25-81
alt
Zastępca Dyrektora ds. Dydaktyki
prof. dr hab. inż. Maria Dems
tel. +48(42) 631-25-71, 631-25-81