Znaczące publikacje pracowników Instytutu Mechatroniki za lata 2010-2015

 

Książki

 

2015

 

Gmyrek Zbigniew: Projektowanie serwisów internetowych. Zalecenia i standardy. Łódź: Wyd. Piktor

 

Witczak Paweł: An Introductory Course on Electric Machines and Transformers. Łódź: Wyd. Polietchniki Łódzkiej

 

2014

 

Gmyrek Zbigniew: Algorytmy grafiki komputerowej.  Łódź: Wyd. Piktor

 

Pelikant Adam: MS SQL Server Zaawansowane metody programowania. Gliwice: Helion

 

2013

 

Majer Krzysztof: Analiza drgań i hałasu transformatorów przekształtnikowych. Łódź: Wyd. Polietchniki Łódzkiej

 

Raniszewski Grzegorz: Elektrołukowa synteza nanorurek węglowych w warunkach lokalnej równowagi termodynamicznej.  Łódź: Wyd. Polietchniki Łódzkiej

 

Szczerbanowski Ryszard: Narzędzia Wizualizacji. AutoCAD 2013 PL. Łódź: Wyd. Politechniki Łódzkiej

 

Szymański Łukasz: Elektrotermiczna synteza nanorurek węglowych pod ciśnieniem atmosferycznym. Łódź: Wyd. Politechniki Łódzkiej

 

Praca zbiorowa red. Wiak Sławomir, Szumigaj Konrad: Distance learning and examining systems - Theory and Applications. Łódź: Wyd. Politechniki Łódzkiej.

 

Praca zbiorowa red. Wiak Sławomir: Metody i narzędzia ewaluacji wyników zdalnego testowania wiedzy (platforma informatyczna e-matura).Łódź: Wyd. Politechniki Łódzkiej.

Praca zbiorowa red. Wiak Sławomir, Szumigaj Konrad: System informatyczny zdalnego egzaminowania - strategia, logika systemu, architektura, ewaluacja (platforma informatyczna e-matura). Łódź: Wyd. Politechniki Łódzkiej.

 

2012

 

Napieralska-Juszczak Ewa, Komęza Krzysztof: Modelowanie pola elektromagnetycznego w rdzeniach anizotropowych. Łódź: Wyd. Politechniki Łódzkiej.

 

Szczerbanowski Ryszard: AutoLISP w środowisku VLISP. Łódź: Wyd. Politechniki Łódzkiej.

 

Szczerbanowski Ryszard: Modelowanie w przestrzeni 3D AutoCAD 2012. Łódź: Wyd. Politechniki Łódzkiej.

 

Szczerbanowski Ryszard: Wizualizacja scen 3D - AutoCAD 2012 PL. Łódź: Wyd. Politechniki Łódzkiej.

 

Praca zbiorowa red. Wiak Sławomir: Systemy informatyczne zdalnego testowania wiedzy (platforma informatyczna e-matura).  Warszawa: Wyd. PWN.

 

Witczak Paweł: Wibroakustyka maszyn elektrycznych z magnesami trwałymi. Łódź: Wyd. Politechniki Łódzkiej.

 

Praca zbiorowa red. Zakrzewski Kazimierz: Łódzka szkoła naukowa transformatorów. Łódź: Łódzkie Towarzystwo Naukowe

 

2011

 

Dems Maria, Komęza Krzysztof: Modelowanie statycznych i dynamicznych stanów pracy silników indukcyjnych. Łódź: Wyd. Politechniki Łódzkiej.

 

Gmyrek Zbigniew: Techniki modelowania i wizualizacja w programach 3D. Łódź: Wyd. PIKTOR.

 

Pelikant Adam: Hurtownie danych. Od przetwarzania analitycznego do raportowania. Gliwice: Helion

 

Szczerbanowski Ryszard: Wizualizacja - AutoCAD 2011 PL. Łódź: Wyd. Politechniki Łódzkiej

 

2010

 

Szczerbanowski Ryszard: Modelowanie 3D. Łódź: Wyd. Politechniki Łódzkiej.

 

Redakcja -  Wiak Sławomir, Napieralska-Juszczak Ewa: Computational Methods for the Innovative Design of Electrical Devices. Berlin- Heidelberg: Springer

 

Redakcja -  Wiak Sławomir, Napieralska-Juszczak Ewa: Computer Field Models of Electromagnetic devices. Amsterdam: IOS Press.

 

Praca zbiorowa red. Wiak Sławomir: Mechatronika tom 2. . Łódź. Wyd. EXIT.

 

Redakcja -  Wiak Sławomir, Napieralska-Juszczak Ewa: Selected papers from the 14th International Symposium on Electromagnetic Fields in Electrical Engineering ISEF 2009.  UK: Compel

 

 

Artykuły

 

2015  2014   2013   2012   2011   2010

 

2015

 

Chereches Robert, Di Barba Paolo, Wiak Sławomir: Non-linear inverse problems and optimal design of MEMS. Compel-the International Journal for Computation and Mathematics in Electrical and Electronic Engineering, vol. 34, no. 3, p. 608-623, ISSN: 0332-1649

 

Dems Maria, Komęza Krzysztof, Wiak Sławomir, Fernández Coya Sara: Influence of the closing rotor slots on the additional losses in the induction motor. Compel-the International Journal for Computation and Mathematics in Electrical and Electronic Engineering, vol. 34, no. 2, p. 531-549, ISSN: 0332-1649

 

Di Barba Paolo, Mognaschi M.E., Savini Antonio, Wiak Sławomir: Biogeography-inspired multiobjective optimization and MEMS design. IEEE Transactions on Magnetics, no. 99, p. 1-2, ISSN: 0018-9464

 

Di Barba Paolo, Wiak Sławomir: Evolutionary Computing and optimal Design of MEMS. IEEE-ASME Transactions on Mechatronics, vol. 20, no. 4, p. 1660-1667, ISSN: 1083-4435

 

Drzymała Paweł, Welfle Henryk: Szacowanie strat dodatkowych w uzwojeniach transformatorów z wykorzystaniem numerycznych metod polowych. Przegląd Elektrotechniczny, rocznik 91, nr 1, s. 133-135, ISSN: 0033-2097

 

Drzymała Paweł, Welfle Henryk: Wyznaczanie parametrów składowych przejściowych momentu elektromagnetycznego silnika indukcyjnego klatkowego dla stanu zwarcia dwufazowego. Przegląd Elektrotechniczny, rocznik 91, nr 12, s. 77-79, ISSN: 0033-2097

 

Jędrzejczyk Tomasz, Kołaciński Zbigniew, Koza Dariusz, Raniszewski Grzegorz, Szymański Łukasz, Wiak Sławomir: Plasma recycling of chloroorganic wastes. CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF CHEMISTRY, vol. 13, no. 1, p. 156-160, ISSN: 1895-1066.

 

Lefik Marcin: Design of permanent magnet synchronous motors including thermal aspects. Compel-the International Journal for Computation and Mathematics in Electrical and Electronic Engineering, vol. 34, no. 2, p. 561-572, ISSN: 0332-1649

 

Luft Mirosław, Pietruszczak Daniel, Szychta Elżbieta, Szychta Leszek: Selected issues of the fractional calculus for analysis of dynamic properties of measuring transducers used in transportation facilities. Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie, rocznik 44, nr 116, s. 141-147, ISSN: 1733-8670

 

Majer Krzysztof: Obliczanie hałasu emitowanego przez transformatory. Przegląd Elektrotechniczny, rocznik 91, nr 2, s. 1-4, ISSN: 0033-2097

 

Penabad-Duran P., Di Barba Paolo, Lopez-Fernandez Xose, Turowski Janusz: Electromagnetic and Thermal Parameter Identification Method for Best Prediction of Temperature Distribution on Transformer Tank Covers. Compel-the International Journal for Computation and Mathematics in Electrical and Electronic Engineering,   vol. 34, no. 2, p. 485-495, ISSN: 0332-1649

 

Raniszewski Grzegorz, Miaskowski Arkadiusz, Wiak Sławomir: The Application of Carbon Nanotubes in Magnetic Fluid Hyperthermia. Journal of Nanomaterials, ID 5, p. 1-8, ISSN: 1687-4110

 

Więcek Bogusław, De  Mey Gilbert, Strąkowska Maria, Chatziathanasiou Vasilis, Gmyrek Zbigniew, Strzelecki Michał, Chatzipanagiotou Panagiotis: Various applications of complex thermal impedance for transient and AC heat transfer analysis. Pomiary Automatyka Kontrola,   rocznik 61, nr 6, s. 210-214, ISSN: 0032-4140

 

 

2014

 

Dems Maria, Komęza Krzysztof: Performance Characteristics of a High-Speed Energy-Saving Induction Motor With an Amorphous Stator Core. IEEE TRANSACTIONS ON INDUSTRIAL ELECTRONICS, 2014, vol. 61, no. , p. 3046-3055, ISSN: 0278-0046

 

Di Barba Paolo, Savini Antonio, Wiak Sławomir: Minimizing design criterion and sensitivity: Cost-effective evolutionary approach with application in mechatronics. INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED ELECTROMAGNETICS AND MECHANICS, 2014, vol. 46, no. 2, p. 335-340, ISSN: 1383-5416

 

Di Barba Paolo, Wiak Sławomir: Selected papers from ISEF-2013 conference. Preface. INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED ELECTROMAGNETICS AND MECHANICS, 2014, vol. 46, no. 2, p. 325, ISSN: 1383-5416

 

Drzymała Paweł, Welfle Henryk: Analiza prądów w stanach dynamicznych silnika indukcyjnego przy zwarciu dwufazowym na zaciskach uzwojenia. Przegląd Elektrotechniczny, 2014, rocznik 90, nr 8, s. 22-24, ISSN: 0033-2097

 

Drzymała Paweł, Welfle Henryk: Compatibility, compilation and execution of PL/SQL code on the database system IBM DB2 10. Przegląd Elektrotechniczny, 2014, rocznik 90, nr 4, s. 15-18, ISSN: 0033-2097

 

Drzymała Paweł, Welfle Henryk: DB2 pureXML - advanced of data storage in the relational-hierarchical structures. Przegląd Elektrotechniczny, 2014, rocznik 90, nr 3, s. 165-168, ISSN: 0033-2097

 

Drzymała Paweł, Welfle Henryk: Wykorzystanie sieci neuronowych w aproksymacji charakterystyk materiałowych na przykładzie optymalizacji dławika bocznikowego. Przegląd Elektrotechniczny, 2014, rocznik 90, nr 1, s. 251-253, ISSN: 0033-2097

 

Gmyrek Zbigniew: Numerical modeling of static hysteresis loop using variable parameters. INTERNATIONAL JOURNAL OF NUMERICAL MODELLING-ELECTRONIC NETWORKS DEVICES AND FIELDS, 2014, vol. 27, no. 2, p. 199-212, ISSN: 0894-3370

 

Gmyrek Zbigniew: The actual size of the air gap and the deterioration of magnetic core's properties in stator teeth of induction motor: modeling and analysis of punching process influence. Przegląd Elektrotechniczny, 2014, rocznik 90, nr 4, s. 19-23, ISSN: 0033-2097

 

Gmyrek Zbigniew, Strąkowska Maria, Więcek Bogusław: A method of local magnetic loss determination in punched ferromagnetic strips. JOURNAL OF MAGNETISM AND MAGNETIC MATERIALS, 2014, vol. 355, no. , p. 282-288, ISSN: 0304-8853

 

Hihat Nabil, Lecointe J. Ph., Ninet O., Duchesne Stephane, Napieralska-Juszczak Ewa, Wiak Sławomir: Normal permeability of grain non-oriented, grain oriented and amorphous electrical steel sheets. INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED ELECTROMAGNETICS AND MECHANICS, 2014, vol. 46, no. 2, p. 349-354, ISSN: 1383-5416

 

Komęza Krzysztof, Lefik Marcin, Lopez-Fernandez Xose: Calculations of heat transfer coefficient and equivalent thermal conductivity for induction motors thermal analysis. INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED ELECTROMAGNETICS AND MECHANICS, 2014, vol. 46, no. 2, p. 375-380, ISSN: 1383-5416

 

Raniszewski Grzegorz, Pyć Marcin, Kołaciński Zbigniew: Optimization of magnetic field-assisted synthesis of carbon nanotubes for sensing applications. SENSORS, 2014, vol. 14, no. 10, p. 18474-83, ISSN: 1424-8220

 

Smółka Krzysztof, Wiak Sławomir, Napieralska-Juszczak Ewa: Innovative strategy for designing rotating actuators-motors case study. INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED ELECTROMAGNETICS AND MECHANICS, 2014, vol. 46, no. 2, p. 409-417, ISSN: 1383-5416

 

Witczak Paweł, Kubiak Witold, Lefik Marcin, Szulakowski Jacek: Modal-frequency spectrum of magnetic flux density in air gap of permanent magnet motor. Archives of Electrical Engineering, 2014, vol. 63, no. 1, p. 29-46, ISSN: 0004-0746

 

Witczak Paweł, Świniarski Jacek: Vibration analysis of permanent magnet motor with concentrated windings. INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED ELECTROMAGNETICS AND MECHANICS, 2014, vol. 46, no. 2, p. 419-426, ISSN: 1383-5416

 

Wyczechowski Marcin, Wąs Łukasz, Wiak Sławomir: Distributed hierachical classification grid with FCOC coefficient. Logistyka, 2014, rocznik , nr 4 + , s. 5061-5068, ISSN: 1231-5478

 

Zeroukhi Youcef, Vega Guillaume, Napieralska-Juszczak Ewa, Morganti Fabrice, Komęza Krzysztof: 3D electro-mechanical modeling of conductor after stranding and compacting process simulation. INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED ELECTROMAGNETICS AND MECHANICS, 2014, vol. 45, no. 1-4, p. 123-129, ISSN: 1383-5416

 

Zeroukhi Youcef, Napieralska-Juszczak Ewa, Vega Guillaume, Komęza Krzysztof, Morganti Fabrice, Wiak Sławomir: Dependence of the Contact Resistance on the Design of Stranded Conductors. SENSORS, 2014, vol. 14, no. 8, p. 13925-13942, ISSN: 1424-8220

 

 

2013

 

Drzymała Paweł, Welfle Henryk: Obliczanie momentu elektromagnetycznego silnika klatkowego przy zwarciu dwufazowym. Przeglad Elektrotechniczny, 2013, rocznik 89, nr 12, s. 332-335, ISSN: 0033-2097

 

Drzymała Paweł, Welfle Henryk: Optymalizacja dławika bocznikowego z funkcją celu uwarunkowaną na minimum skapitalizowanych kosztów. Przeglad Elektrotechniczny, 2013, rocznik 89, nr 12, s. 177-180, ISSN: 0033-2097

 

Gmyrek Zbigniew, Cavagnino Andrea, Ferraris Luca: Estimation of the Magnetic Properties of the Damaged Area Resulting From the Punching Process: Experimental Research and FEM Modeling. IEEE TRANSACTIONS ON INDUSTRY APPLICATIONS, 2013, vol. 49, no. 5, p. 2069-2077, ISSN: 0093-9994

 

Gmyrek Zbigniew, Olbrycht Robert, Więcek Bogusław, Strąkowska Maria, Tomalczyk Krzysztof: Termowizyjna metoda szacowania składników strat w miękkich materiałach ferromagnetycznych. POMIARY AUTOMATYKA KONTROLA, 2013, rocznik 59, nr 9, s. 885-887, ISSN: 0032-4140

 

Kamińska Dorota, Sapiński Tomasz, Niewiadomy Dominik, Pelikant Adam: Comparison of perceptual features efficiency for automatic identification of emotional states from speech signal. Studia Informatica, 2013, vol. 34, no. 112 , p. 210-213, ISSN: 0208-7286

 

Kamińska Dorota, Sapiński Tomasz, Niewiadomy Dominik, Pelikant Adam: Porównanie wydajności współczynników perceptualnych na potrzeby automatycznego rozpoznawania emocji w sygnale mowy. Studia Informatica, 2013, vol. 34, no. 2B, p. 59-66, ISSN: 0208-7286

 

Kołaciński Zbigniew, Szymański Łukasz, Raniszewski Grzegorz: LTE plasma reactors for materials conversion. EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL-APPLIED PHYSICS, 2013, vol. 61, no. 2, p. 24314-P1-P7, ISSN: 1286-0042

 

Kołaciński Zbigniew, Szymański Łukasz, Raniszewski Grzegorz, Koza Dariusz: Thermal plasma for materials engineering. Przeglad Elektrotechniczny, 2013, rocznik 89, nr 7, s. 274-276, ISSN: 0033-2097

 

Lefik Marcin, Komęza Krzysztof: Zastosowanie obliczeniowej mechaniki płynów do wyznaczania współczynnika przejmowania ciepła na drodze konwekcji dla obudowy silnika indukcyjnego. Przeglad Elektrotechniczny, 2013, rocznik 89, nr 2b, s. 323-326, ISSN: 0033-2097

 

Majer Krzysztof: Hałas uzwojeń transformatorów energetycznych i przekształtnikowych. WIADOMOŚCI ELEKTROTECHNICZNE, 2013, rocznik , nr 2, s. 3-6, ISSN: 0043-5112

 

Szczerbanowski Ryszard: Dane znamionowe transformatorów pracujących w urządzeniach przekształtnikowych o komutacji sieciowej.. Wiadomości Elektrotechniczne, 2013, rocznik 81, nr 2, s. 10-13, ISSN: 0043-5112

 

Wiak Sławomir, Smółka Krzysztof: Hybrid numerical method for effective design of silicon micromotor. COMPEL-THE INTERNATIONAL JOURNAL FOR COMPUTATION AND MATHEMATICS IN ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERING, 2013, vol. 32, no. 4, p. 1203-1210, ISSN: 0332-1649

 

Wiak Sławomir, Drzymała Paweł, Welfle Henryk: Nonlinear phenomena in tank of transformer and power losses computations. Przeglad Elektrotechniczny, 2013, rocznik 89, nr 4, s. 230-232, ISSN: 0033-2097

 

Zeroukhi Youcef, Napieralska-Juszczak Ewa, Komęza Krzysztof, Morganti Fabrice, Vega Guillaume: Identification of current flow depending on the mechanical deformation in a stranded cable. COMPEL-THE INTERNATIONAL JOURNAL FOR COMPUTATION AND MATHEMATICS IN ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERING, 2013, vol. 32, no. 4, p. 1437-1450, ISSN: 0332-1649

 

 

2012

 

Andrzejewski Jakub, Komęza Krzysztof, Romary R.: 3D harmonic model of the end region for turbogenerators. COMPEL-THE INTERNATIONAL JOURNAL FOR COMPUTATION AND MATHEMATICS IN ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERING, 2012, vol. 31, no. 5, p. 1328-1337, ISSN: 0332-1649

 

Dems Maria, Komęza Krzysztof, Sykulski Jan: Analysis of effects of magnetic slot wedges on characteristics of large induction motors. Przeglad Elektrotechniczny, 2012, rocznik 88, nr 7b, s. 73-77, ISSN: 0033-2097

 

Dems Maria, Komęza Krzysztof: Charakterystyki eksploatacyjne wysokoobrotowych silników indukcyjnych małej mocy. PRACE INSTYTUTU ELEKTROTECHNIKI, 2012, rocznik LIX, nr 258, s. 7-19, ISSN: 0032-6216

 

Dems Maria, Komęza Krzysztof: Performance characteristics of the high-speed small power induction motor with core made from different electrical sheets. Przeglad Elektrotechniczny, 2012, rocznik 88, nr 2, s. 96-99, ISSN: 0033-2097

 

Derlecki Stanisław, Kuśmierek Zygmunt, Szulakowski Jacek, Dems Maria: Magnetic properties of amorphous materials used as corps of electric machines. Przeglad Elektrotechniczny, 2012, rocznik 88, nr 5A, s. 10-13, ISSN: 0033-2097

 

Di Barba Paolo, Komęza Krzysztof, Napieralska-Juszczak Ewa, Lecointe J. Ph., Napieralski Piotr, Hihat Nabil: Automated BH curve identification algorithm combining field simulation with optimisation methods and exploiting parallel computation. IET SCIENCE MEASUREMENT & TECHNOLOGY, 2012, vol. 6, no. 5, p. 369-375, ISSN: 1751-8822

 

Drzymała Paweł, Welfle Henryk: Analiza zjawisk elektromagnetycznych i strat w konstrukcji łączników belek transformatorów dużych mocy (Analysis of electromagnetic phenomena and losses in the power transformer clamping-rods). Przeglad Elektrotechniczny, 2012, rocznik 88, nr 4a, s. 82-85, ISSN: 0033-2097

 

Drzymała Paweł, Welfle Henryk: Field analysis of the forces acting on a shunt reactor winding. Przeglad Elektrotechniczny, 2012, rocznik 88, nr 12b, s. 54-56, ISSN: 0033-2097

 

Drzymała Paweł, Welfle Henryk: Metody polowe w obliczaniu ekranów magnetycznych transformatorów dużych mocy (Field methods for calculating the magnetic screen of large power transformers). Przeglad Elektrotechniczny, 2012, rocznik 88, nr 4a, s. 77-81, ISSN: 0033-2097

 

Drzymała Paweł, Welfle Henryk: The method of increasing the average electromagnetic torque in DC disc-type motors by modifying the structure. Przeglad Elektrotechniczny, 2012, rocznik 88, nr 12b, s. 23-24, ISSN: 0033-2097

 

Gmyrek Zbigniew: Modelling of the Properties in Soft Magnetic Material After Punching Process. Przeglad Elektrotechniczny, 2012, rocznik 88, nr 1a, s. 263-268, ISSN: 0033-2097

 

Kamińska Dorota, Pelikant Adam: Recognition of human emotion from a speech signal based on Plutchik's model. International Journal of Electronics and Telecommunications, 2012, vol. 58, no. , p. 165-170, ISSN: 0867-6747

 

Kołaciński Zbigniew, Szymański Łukasz, Raniszewski Grzegorz, Wiak Sławomir: Plasma synthesis of carbon nanotubes for electrical and electronic engineering. Przeglad Elektrotechniczny, 2012, rocznik 88, nr 10B, s. 149-152, ISSN: 0033-2097

 

Kołaciński Zbigniew, Szymański Łukasz, Raniszewski Grzegorz, Wiak Sławomir: Plazmowa synteza nanorurkowych podłoży węglowych dla układów elektronicznych. Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania, 2012, rocznik , nr 10, s. 122-124, ISSN: 0033-2089

 

Komęza Krzysztof, Napieralska-Juszczak Ewa, Napieralski Piotr, Di Barba Paolo: Coupling of the evolution strategy algorithm and genetic algorithm with finite element mesh adaptation. COMPEL-THE INTERNATIONAL JOURNAL FOR COMPUTATION AND MATHEMATICS IN ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERING, 2012, vol. 31, no. 5, p. 1396-1407, ISSN: 0332-1649

 

Komęza Krzysztof, Dems Maria: Finite element and analytical calculations of no-load core losses in energy-saving induction motors. IEEE TRANSACTIONS ON INDUSTRIAL ELECTRONICS, 2012, vol. 59, no. 7, p. 2934-2946, ISSN: 0278-0046

 

Komęza Krzysztof, Napieralska-Juszczak Ewa, Di Barba Paolo, Napieralski Piotr, Lecointe J. Ph., Hihat Nabil: Using the FEM Meshes Adaption and Genetic Algorithms for Identification of Permeability in Normal Direction of Anisotropic Sheets. IEEE TRANSACTIONS ON MAGNETICS, 2012, vol. 48, no. 2, p. 211-214, ISSN: 0018-9464

 

Majer Krzysztof: Wpływ obciążenia układem prostownikowym na parametry wibroakustyczne transformatora. Przeglad Elektrotechniczny, 2012, rocznik 88, nr 4a, s. 38-44, ISSN: 0033-2097

 

Raniszewski Grzegorz: Plasma arc for utilization of soils. Przeglad Elektrotechniczny, 2012, rocznik 88, nr 8, s. 1-4, ISSN: 0033-2097

 

Raniszewski Grzegorz, Kołaciński Zbigniew, Szymański Łukasz: Influence of Contaminants on Arc Properties during Treatment of Polluted Soils in Electric Arc Plasma. JOURNAL OF ADVANCED OXIDATION TECHNOLOGIES, 2012, vol. 15, no. 1, p. 34-40, ISSN: 1203-8407

 

Romary R., Komęza Krzysztof, Dems Maria, Brudny Jean-François, Roger Daniel: Analytical and field-circuit core loss prediction in induction motors. Przeglad Elektrotechniczny, 2012, rocznik 88, nr 7B, s. 127-130, ISSN: 0033-2097

 

Szymański Łukasz: The Immersed Arc for Remediation of Contaminated Land. Przeglad Elektrotechniczny, 2012, rocznik 88, nr 9B, s. 262-264, ISSN: 0033-2097

 

Szymański Łukasz, Kołaciński Zbigniew, Raniszewski Grzegorz: Reaktor plazmowy z łukiem wirującym. Przeglad Elektrotechniczny, 2012, rocznik 88, nr 6, s. 118-121, ISSN: 0033-2097

 

Ślusarek Barbara, Zakrzewski Kazimierz: Magnetic properties of permanent magnets for magnetic sensors working in wide range of temperature. Przeglad Elektrotechniczny, 2012, rocznik 88, nr 7b, s. 123-126, ISSN: 0033-2097

 

Walecki Konrad, Zakrzewski Kazimierz: The iron losses determination in the ferromagnetic elements of the electromagnetic speed and torque converter including the magnetization type. Przeglad Elektrotechniczny, 2012, rocznik 88, nr 7a, s. 201-205, ISSN: 0033-2097

 

Wiak Sławomir, Gerling Dieter, Pyć Marcin: Axial force reductionof a homopolar machine. COMPEL-THE INTERNATIONAL JOURNAL FOR COMPUTATION AND MATHEMATICS IN ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERING, 2012, vol. 31, no. 5, p. 1513-1520, ISSN: 0332-1649

 

Wiak Sławomir, Firych-Nowacka Anna, Di Barba Paolo: Computer homogeneous models and magnetization curve of magnetic micro-fibers. COMPEL-THE INTERNATIONAL JOURNAL FOR COMPUTATION AND MATHEMATICS IN ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERING, 2012, vol. 31, no. 5, p. 1521-1527, ISSN: 0332-1649

 

Wiak Sławomir, Pyć Agnieszka, Pyć Marcin: Electrical machines in the military More Electric Aircraft and their impact on the environment. Przeglad Elektrotechniczny, 2012, rocznik 88, nr 7a, s. 175-178, ISSN: 0033-2097

 

Wiak Sławomir, Drzymała Paweł, Welfle Henryk: Using ORACLE tools to generate Multidimensional Model in Warehouse. Przeglad Elektrotechniczny, 2012, rocznik 88, nr 1a, s. 257-262, ISSN: 0033-2097

 

 

2011

 

Cieślewicz Jakub, Pelikant Adam: Zastosowanie sieci językowych w reprezentacji dokumentów tekstowych. STUDIA INFORMATICA / FORMERLY: ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ, SERIA: INFORMATYKA, 2011, rocznik 32, nr 2A, s. 517-526, ISSN: 0208-7286

 

Dems Maria, Komęza Krzysztof: Determination of parameters of a high-speed induction motor using the field-circuit and analytical method. PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY, 2011, rocznik 87, nr 12a, s. 215-219, ISSN: 0033-2097

 

Dems Maria, Komęza Krzysztof, Szulakowski Jacek: Wpływ materiału rdzenia na charakterystyki wysokoobrotowych silników indukcyjnych małej mocy. ZESZYTY PROBLEMOWE - MASZYNY ELEKTRYCZNE, 2011, rocznik 91, nr 3, s. 177-182, ISSN: 0239-3646

 

Dominikowski Bartosz, Pacholski Krzysztof, Wąs Łukasz: System pomiarowy do wyznaczania temperatury uzwojeń silnika elektrycznego. PRACE INSTYTUTU ELEKTROTECHNIKI, 2010, rocznik , nr 248, s. 203-209, ISSN: 0032-6216

 

Drzymała Paweł, Welfle Henryk: Numeryczne metody modelowania uzwojeń transformatorów dużych mocy. PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY, 2011, rocznik 87, nr 2, s. 191-194, ISSN: 0033-2097

 

Drzymała Paweł, Welfle Henryk: Przetwarzanie zapytań rozproszonych w środowisku InfoSphere Federation Server stowarzyszonym z bazami danych Oracle. STUDIA INFORMATICA / FORMERLY: ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ, SERIA: INFORMATYKA, 2011, rocznik 32, nr 2B, s. 359-372, ISSN: 0208-7286

 

Hihat Nabil, Napieralska-Juszczak Ewa, Lecointe J. Ph., Sykulski Jan, Komęza Krzysztof: Equivalent Permeability of Step-Lap Joints of Transformer Cores: Computational and Experimental Considerations. IEEE TRANSACTIONS ON MAGNETICS, 2011, vol. 47, no. 11, p. 244-251 ISSN: 0018-9464

 

Hihat Nabil, Komęza Krzysztof, Napieralska-Juszczak Ewa, Lecointe J. Ph.: Experimental and Numerical Characterization of Magnetically Anisotropic Laminations in the Direction Normal to Their Surface. IEEE TRANSACTIONS ON MAGNETICS, 2011, vol. 47, no. 11, p. 4517 - 4522, ISSN: 0018-9464

 

Kacperski Maciej: Implementacja modelu środowiska wysokiej dostępności dla wybranych aplikacji sieciowych. METODY INFORMATYKI STOSOWANEJ, 2011, rocznik 29, nr 4, s. , ISSN: 1898-5297

 

Kacperski Maciej: IMPLEMENTACJA MODELU ZINDYWIDUALIZOWANEGO ŚRODOWISKA INFORMATYCZNEGO W PROCESIE KSZTAŁCENIA. EDUKACJA. STUDIA, BADANIA, INNOWACJE, 2011, rocznik 116, nr 4, s. , ISSN: 0239-685

 

Kacperski Maciej: Integrujące funkcje systemów informatycznych w procesach przepływu informacji. ROCZNIKI KOLEGIUM ANALIZ EKONOMICZNYCH, 2011, rocznik 24, nr 24, s. , ISSN: 1232-4671

 

Kamińska Dorota: Rozpoznawanie negatywnych emocji na podstawie sygnału mowy. ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁU ELEKTRONIKI, TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ, 2011, rocznik 1, nr , s. 401-407, ISSN: 1732-1166

 

Majer Krzysztof: Wpływ podmagnesowania rdzenia na zawartość wyższych harmonicznych drgań i hałasu rdzeni transformatorów. PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY, 2011, rocznik 87, nr 6, s. 202-205, ISSN: 0033-2097

 

Pabjańczyk Kacper, Pelikant Adam: Implementacja parsera protokołu DICOM, przy użyciu języka T-SQL na platformie SQL Server 2008. STUDIA INFORMATICA / FORMERLY: ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ, SERIA: INFORMATYKA, 2011, rocznik 32, nr 2B(9, s. 547-559, ISSN: 0208-7286

 

Pelikant Adam, Kowalczyk Anna, Niewiadomy Dominik: Algorytmy etykietowania analizujący rozmyte zapytania w metajęzyku naturalnym. STUDIA INFORMATICA / FORMERLY: ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ, SERIA: INFORMATYKA, 2011, rocznik 32, nr 2B(9, s. 179-187, ISSN: 0208-7286

 

Szczerbanowski Ryszard, Zakrzewski Kazimierz: Obliczanie strat we współczesnych blachach transformatorowych. PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY, 2011, rocznik 87, nr 6, s. 193-197, ISSN: 0033-2097

 

Witczak Paweł: Analytical method for calculation of eigenfrequencies and modes of stator cores in ac machines. ZESZYTY PROBLEMOWE - MASZYNY ELEKTRYCZNE, 2011, rocznik 92, nr 4, s. 1-6, ISSN: 0239-3646

 

Zając Mirosław: Use of Convolution and Filtration to Extract Information from the DCM Graphic Files. ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA, SECTIO AI: INFORMATICA, 2011, vol. XI, no. 1, p. 43-54, 

Zakrzewski Kazimierz: Oszacowanie strat w  rdzeniu dławika szeregowego. ZESZYTY PROBLEMOWE - MASZYNY ELEKTRYCZNE, 2011, rocznik 92, nr 4, s. 133-138, ISSN: 0239-3646

 

Zwoliński Grzegorz: Automatyczne przetwarzanie fotografii obiektów urbanistycznych dla potrzeb teksturowania. METODY INFORMATYKI STOSOWANEJ, 2011, rocznik 28, nr 3, s. 205-213, ISSN: 1898-5297

 

Zwoliński Grzegorz: Budowa i wdrożenie systemu elektronicznej obsługi studentów. EDUKACJA. STUDIA, BADANIA, INNOWACJE, 2011, rocznik 116, nr 4, s. , ISSN: 0239-685

 

Zwoliński Grzegorz: Składowanie i przetwarzanie fragmentarycznych tekstur o charakterze urbanistycznym. METODY INFORMATYKI STOSOWANEJ, 2011, rocznik 29, nr 4, s. , ISSN: 1898-5297

 

 

2010

 

Andrzejewski Jakub, Komęza Krzysztof: Development of geometric conductor for finite element simulation of turbogenerators. PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY, 2010, rocznik 86, nr 8, s. 119-122, ISSN: 0033-2097

 

Dems Maria, Jeżyk Artur: Dynamic data exchange in the hybrid expert system supporting designing of electromechanical converters parameters. PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY, 2010, rocznik 86, nr 8, s. 123-126, ISSN: 0033-2097

 

Dems Maria, Łacheciński Sebastian, Wiak Sławomir: Influence of the constraints on the optimal problem solution using particle swarm algorithm. PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY, 2010, rocznik 86, nr 8, s. 127-130, ISSN: 0033-2097

 

Dems Maria, Komęza Krzysztof, Szulakowski Jacek: Straty podstawowe i dodatkowe w rdzeniu wysokoobrotowych silników indukcyjnych małej mocy. ZESZYTY PROBLEMOWE - MASZYNY ELEKTRYCZNE, 2010, rocznik , nr 86, s. 113-118, ISSN: 0239-3646

 

Derlecki Stanisław, Dems Maria, Szulakowski Jacek, Kuśmierek Zygmunt: Właściwości materiałów magnetycznych i ich wpływ na konstrukcję maszyn elektrycznych. PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY, 2010, rocznik 86, nr 4, s. 83-86, ISSN: 0033-2097

 

Drzymała Paweł, Welfle Henryk, Wiak Sławomir: Modeling of 3D Electromagnetic Field Distributions of a Large Power Transformer. PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY, 2010, rocznik 86, nr 8, s. 131-134, ISSN: 0033-2097

 

Drzymała Paweł, Sobczak Łukasz, Welfle Henryk, Wiak Sławomir: System gromadzenia i  analizy danych korporacyjnych z wykorzystaniem narzędzi Business Intelligence i baz danych. STUDIA INFORMATICA / FORMERLY: ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ, SERIA: INFORMATYKA, 2010, rocznik 31, nr 2B, s. 483-504, ISSN: 1642-0489

 

Drzymała Paweł, Welfle Henryk: System informacyjny optymalizacji połączeń w komunikacji miejskiej z wykorzystaniem usług WAP. METODY INFORMATYKI STOSOWANEJ, 2010, rocznik , nr 3, s. 69-77, ISSN: 1898-5297

 

Drzymała Paweł, Smółka Krzysztof, Welfle Henryk, Wiak Sławomir: System kart przedmiotów w ramach programu ECTS na Politechnice Łódzkiej. STUDIA INFORMATICA / FORMERLY: ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ, SERIA: INFORMATYKA, 2010, rocznik 31, nr 2B, s. 323-334, ISSN: 1642-0489

 

Drzymała Paweł, Welfle Henryk: Trójwymiarowa analiza pola i sił działających na uzwojenia transformatora blokowego. PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY, 2010, rocznik 86, nr 12, s. 263-266, ISSN: 0033-2097

 

Gmyrek Zbigniew: Estimation and Analysis of Iron Losses in Induction Motors under Sinusoidal and PWM Excitation. IEEE TRANSACTIONS ON INDUSTRIAL ELECTRONICS, 2010, vol. 57, no. 1, p. 161-171, ISSN: 0278-0046


Hihat Nabil, Komęza Krzysztof, Napieralska-Juszczak Ewa, Lecointe J. Ph., Niewierowicz Tadeusz: Simplified models including eddy currents for laminated structures. COMPEL-THE INTERNATIONAL JOURNAL FOR COMPUTATION AND MATHEMATICS IN ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERING, 2010, vol. 29, no. 4, p. 1033-1046, ISSN: 0332-1649

 

Kacperski Maciej, Zwoliński Grzegorz: Komputerowa organizacja działań wspierająca proces rekrutacji studentów. METODY INFORMATYKI STOSOWANEJ, 2010, rocznik , nr 3, s. 119-128, ISSN: 1898-5297

 

Kołaciński Zbigniew, Szymański Łukasz, Raniszewski Grzegorz: Arc Plasma for Materials Detoxification and their Conversion. JOURNAL OF ADVANCED OXIDATION TECHNOLOGIES, 2010, vol. 13, no. 1, p. 89-98, ISSN: 1203-8407

 

Komęza Krzysztof, Szczerbanowski Ryszard: Advanced analyses of current density distribution in windings of 250Hz reactor. PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY, 2010, rocznik 86, nr 5, s. 170-173, ISSN: 0033-2097

 

Komęza Krzysztof, Dems Maria, Szulakowski Jacek: Advanced Computer Modelling of no-load curves of the high-speed small size induction motors. PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY, 2010, rocznik 86, nr 5, s. 152-155, ISSN: 0033-2097

 

Komęza Krzysztof, Lopez-Fernandez Xose, Lefik Marcin: Computer modelling of 3d transient thermal field coupled with electromagnetic field in 3-phase induction motor on load. COMPEL-THE INTERNATIONAL JOURNAL FOR COMPUTATION AND MATHEMATICS IN ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERING, 2010, vol. 29, no. 4, p. 974-978, ISSN: 0332-1649

 

Komęza Krzysztof, Dems Maria, Szulakowski Jacek: Influence of different magnetic material of the high-speed induction motors cores on motors fields distribution and integral parameters. PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY, 2010, rocznik 86, nr 5, s. 156-160, ISSN: 0033-2097

 

Kowalczyk Anna, Pelikant Adam: Przetwarzanie zapytań w metajęzyku naturalnym za pomocą algorytmów rozmytych. STUDIA INFORMATICA / FORMERLY: ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ, SERIA: INFORMATYKA, 2010, rocznik 31, nr 2A, s. 479-488, ISSN: 0208-7286

 

Kubiak Rafał, Niewiadomy Dominik, Pelikant Adam: Automatyczne znakowanie danych audio na platformie serwera baz danych Oracle. STUDIA INFORMATICA / FORMERLY: ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ, SERIA: INFORMATYKA, 2010, rocznik 31, nr 2A, s. 363-374, ISSN: 0208-7286

 

Kubiak Witold, Witczak Paweł: Vibration analysis of small power transformer. COMPEL-THE INTERNATIONAL JOURNAL FOR COMPUTATION AND MATHEMATICS IN ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERING, 2010, vol. 29, no. 4, p. 1116-1124, ISSN: 0332-1649

 

Majer Krzysztof: The analysis of the vibrations of the cores of model transformers. PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY, 2010, rocznik 86, nr 5, s. 174-177, ISSN: 0033-2097

 

Napieralska-Juszczak Ewa, Komęza Krzysztof, Hihat Nabil, Lecointe J. Ph.: Analysis of normal, perpendicular and longitudinal fluxes and eddy currents in anisotropic laminated structures. PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY, 2010, rocznik 86, nr 8, s. 135-138, ISSN: 0033-2097

 

Niewiadomy Dominik, Pelikant Adam: Query by Voice Example and sound similarity based on the Dynamic Time Warping algorithm. PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY, 2010, rocznik 86, nr 8, s. 143-146, ISSN: 0033-2097

 

Wiak Sławomir, Firych-Nowacka Anna, Smółka Krzysztof: Computer models of 3D magnetic microfibres used in textile actuators. COMPEL-THE INTERNATIONAL JOURNAL FOR COMPUTATION AND MATHEMATICS IN ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERING, 2010, vol. 29, no. 5, p. 1159-1171, ISSN: 0332-1649

 

Wiak Sławomir, Dems Maria, Rosiak Wojciech, Powierza Jerzy: Dynamics of power transmission system with brushless DC motor with PID /Fuzzy controller. PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY, 2010, rocznik 86, nr 8, s. 147-150, ISSN: 0033-2097

 

Wiak Sławomir, Firych-Nowacka Anna, Smółka Krzysztof: Magnetic Microfibres Modelling Methods. COMPEL-THE INTERNATIONAL JOURNAL FOR COMPUTATION AND MATHEMATICS IN ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERING, 2010, vol. 29, no. 4, p. 950-956, ISSN: 0332-1649

 

Wiak Sławomir, Smółka Krzysztof: Zintegrowane modele komputerowe mikrosystemów o konstrukcji uzębionej. ELEKTRONIKA- KONSTRUKCJE, TECHNOLOGIE, ZASTOSOWANIA, 2010, rocznik 2010, nr 6, s. 171-174, ISSN: 0033-2089

 

Zakrzewski Kazimierz: Overloss coefficient in magnetic laminations during PWM supply voltage. ARCHIVES OF ELECTRICAL ENGINEERING, 2010, rocznik 59, nr 3-4, s. 169-176, ISSN: 0004-0746

 

Zakrzewski Kazimierz: Prof. dr hab. Krzysztof Kluszczyński, w sześćdziesięciolecie urodzin. PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY, 2010, rocznik 86, nr 8, s. 345-347, ISSN: 0033-2097

 

Zakrzewski Kazimierz, Pasko Marian: XLVI Sympozjum Naukowe SME'2010 Międzynarodowe Sympozjum Maszyn Elektrycznych Gliwice-Ustroń 21-24 czerwca 2010. PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY, 2010, rocznik 86, nr 10, s. 364-365, ISSN: 0033-2097

 

Zwoliński Grzegorz: Mobilny rejestartor tekstur dla obiektów urbanistycznych pracujących w warunkach ścisłej zabudowy miejskiej. STUDIA INFORMATICA / FORMERLY: ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ, SERIA: INFORMATYKA, 2010, rocznik 31, nr 2B, s. 245-252, ISSN: 0208-7286