1.  Teoria, budowa i projektowanie oraz badania i eksploatacja maszyn elektrycznych, elektromaszynowych elementów automatyki, transformatorów energetycznych i specjalnych.
  - wyznaczanie obciążalności mocą czynną i bierną turbogeneratorów i hydrogeneratorów,
  - symulacja komputerowa przebiegów elektromagnetycznych i elektromechanicznych w silnikach indukcyjnych,
   - wpływ zasilania falownikowego na pracę silników indukcyjnych,
   - oprogramowanie użytkowe dla potrzeb optymalnego projektowania maszyn elektrycznych,
   - teoria i obliczanie silników indukcyjnych tarczowych oraz specjalnych silników reluktancyjnych,
   - badania zjawisk cieplnych w maszynach elektrycznych i transformatorach,
   - nowoczesne magnetowody transformatorów,
   - strumienie rozproszenia, straty i siły zwarciowe w transformatorach energetycznych,
   - stany nieustalone w transformatorach przekształtnikowych,
   - zagrożenia układu izolacyjnego transformatorów wnoszone przez nowoczesne urządzenia i elementy sieci przesyłowych,
  - metody obliczeń transformatorów rozproszeniowych,
  - metody obliczeń dławików energetycznych i specjalnych.
2.  Metody komputerowe teorii pola elektromagnetycznego stosowane w inżynierii maszyn i urządzeń elektrycznych
  - elektrodynamika układów trójwymiarowych z uwzględnieniem anizotropii i nieliniowości magnetycznej,
  - metody obliczeń dwuwymiarowych w stanach ustalonych i nieustalonych do wyznaczania parametrów całkowych pola elektromagnetycznego w rozwiązaniach obwodowo - polowych,
  - metody symulacji pól w pracach projektowo-konstrukcyjnych
3.  Drgania i hałasy maszyn elektrycznych i transformatorów
  - trójwymiarowe metody obliczeń komputerowych drgań własnych i wymuszonych maszyn i urządzeń elektrycznych,
  - technika pomiarowa drgań i hałasów w warunkach laboratoryjnych i przemysłowych.
4  Systemy projektowania wspomaganego komputerowo (CAD) i wytwarzania (CAM)
  - komputerowe wykonywanie rysunków i dokumentacji technicznej,
  - komputerowe sterowanie obiegiem dokumentacji technicznej w zakładach przemysłowych