Zapraszamy do udziału w następujących kursach:

 

IBM DB2: Podstawy administracji

 

Wprowadzenie do baz danych IBM DB2

Cel szkolenia

Uzyskanie kompetencji niezbędnych do pracy w środowisku IBM DB2.Poznanie produktów firmy IBM z zakresu Information Management. Zaprezentowane zostaną metody odwołania do danych za pomocą języka SQL oraz języka proceduralnego SQL PL (IBM DB2). Celem kursu jest również nabycie umiejętności zaawansowanego programowania w języku SQL. W trakcie kursu uczestnicy dowiedzą się jak przy użyciu powyższych technologii efektywnie tworzyć optymalne zapytania i procedury. 

 

Adresaci szkolenia

Absolwenci uczelni (studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie) różnych kierunków.
Kurs skierowany jest do: osób zainteresowanych podniesieniem swoich kompetencji zawodowych w zakresie wykorzystania baz danych DB2 firmy IBM.

 

Wymagania stawiane kandydatom

Wymagana wiedza z zakresu podstaw informatyki.

Program szkolenia - główne obszary tematyczne szkolenia

1.  Systemy Baz Danych IBM DB2  15h (3h wykładów i 12h ćwiczeń)
  - Wprowadzenie do relacyjnych baz danych – podstawowa terminologia
  - Charakterystyka baz danych (IBM DB2)
   - Wymagania stawiane bazom danych
   - Cechy technologii baz danych i systemu zarządzania bazą danych
   - Wprowadzenie do modeli danych
   - Relacyjny model danych (struktury danych, operacje, ograniczenia integralnościowe)
   - Model związków-encji (ER)
   - Transformacja modelu Entity-Relationship do modelu relacyjnego.
   - Normalizacja baz danych
   - Transakcje i jej właściwości ACID. Blokowanie danych.
   - Wykorzystanie indeksów
   - Podstawowe elementy składni języka zapytań ANSI SQL DML - (Select, Delete, Insert, Update)
   - Podstawowe elementy składni języka zapytań ANSI SQL DDL – (Create, Alter, Drop)
  - Tworzenie obiektów baz danych.
  - Projektowanie bazy danych.
2. Programowanie baz danych IBM DB2 - język SQL PL 15h (3h wykładów i 12h ćwiczeń)
  - Wprowadzenie do języka proceduralnego SQL PL- IBM DB2 (definiowanie zmiennych, struktura bloków, struktury sterujące, struktury iteracyjne)
  - Obiekty baz danych (procedury przechowywane, pakiety, wyzwalacze, widoki , funkcje),
  - Rozszerzenia dynamicznego języka SQL

 

Zajęcia prowadzone są przez pracowników Politechniki Łódzkiej z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie baz danych IBM DB2, ORACLE, Microsoft SQL Server

 

Wykładowcy (trenerzy)

prof. dr hab. inż. Sławomir Wiak (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)

dr inż. Paweł Drzymała (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)

dr inż. Henryk Welfle (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)

 

Dodatkowe informacje dla kandydatów

Instytut Mechatroniki i Systemów Informatycznych (I-14)
Politechnika Łódzka
ul Stefanowskiego 18/22
90-924 Łódź
tel. (0-42) 631 25 71, 631 25 81
fax (0-42) 636 23 09
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 IBM DB2: Podstawy administracji

Cel szkolenia

Uzyskanie kompetencji niezbędnych do pracy w środowisku IBM DB2 dla administratorów systemów bazodanowych. Poznanie produktów firmy IBM z zakresu Information Management. Przedstawienie instalacji oprogramowania, konfiguracja instancji, tworzenie baz danych, obszarów roboczych, tabel, indeksów i innych obiektów baz danych. Kontrola dostępu do systemu lokalnego i zdalnych (bazy stowarzyszone), blokowanie danych oraz główne czynności administracyjne tj. tworzenie kopii zapasowej i diagnostyka bazy danych.

 

Adresaci szkolenia

Absolwenci uczelni (studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie) różnych kierunków.
Kurs skierowany jest do: osób zainteresowanych podniesienia swoich kompetencji zawodowych w zakresie administrowania baz danych DB2 firmy IBM.

 

Wymagania stawiane kandydatom

Wymagana wiedza z zakresu podstaw informatyki.

Program studiów

1.  Wstęp do systemów baz danych - 15h (3h wyk. i 12h ćw.)
  - Wprowadzenie do relacyjnych baz danych – podstawowa terminologia,
  - Charakterystyka baz danych (IBM DB2),
   - Wymagania stawiane bazom danych,
   - Cechy technologii baz danych i systemu zarządzania bazą danych,
   - Wprowadzenie do modeli danych,
   - Relacyjny model danych (struktury danych, operacje, ograniczenia integralnościowe),
   - Model związków-encji (ER),
   - Transformacja modelu Entity-Relationship do modelu relacyjnego,
   - Normalizacja baz danych,
   - Transakcje i jej właściwości ACID. Blokowanie danych,
   - Wykorzystanie indeksów,
   - Podstawowe elementy składni języka zapytań ANSI SQL DML - (Select, Delete, Insert, Update),
   - Podstawowe elementy składni języka zapytań ANSI SQL DDL – (Create, Alter, Drop),
  - Tworzenie obiektów baz danych,
  - Projektowanie bazy danych,
2. Administracja baz danych IBM DB2- 15h (3h wyk. i 12h ćw.)
  - Podstawy administrowania SZBD.
  - Konfigurowanie i dostrajanie serwera baz danych.
  - Obiekty baz danych (procedury przechowywane, wyzwalacze, widoki , funkcje)
  - Zabezpieczenia (Managing Security).
  - Baza danych struktura logiczna i fizyczna (Managing Database).
  - Archiwizacja baz danych (Backing Up Databases)
  - Przywracanie baz danych (Restoring Databases)
  - Automatyzowanie zadań administracyjnych (Automating Administrative Tasking)
  - Przesyłanie danych (Transfering Data)
  - Monitorowanie serwera (Monitoring and Maintenance Server)
  - Replikacja, zarządzanie replikacją, planowanie i ustawienia.
  - Zdalny dostęp do danych.

 

Zajęcia prowadzone są przez pracowników Politechniki Łódzkiej z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie baz danych IBM DB2, ORACLE, Microsoft SQL Server.

 

Wykładowcy (trenerzy)

prof. dr hab. inż. Sławomir Wiak (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)

dr inż. Paweł Drzymała (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)

dr inż. Henryk Welfle (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)

 

Dodatkowe informacje dla kandydatów

Instytut Mechatroniki i Systemów Informatycznych (I-14)
Politechnika Łódzka
ul Stefanowskiego 18/22
90-924 Łódź
tel. (0-42) 631 25 71, 631 25 81
fax (0-42) 636 23 09
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.