Szkolenie: Analiza danych

 


Analiza

 

Cel szkolenia

Uzyskanie kompetencji niezbędnych do pracy z arkuszem kalkulacyjnym na poziomie średniozaawansowanym.
Po ukończeniu szkolenia uczestnik potrafi w zakresie arkusza kalkulacyjnego (MS Excel):

  1. Posługiwać się formułami i funkcjami przy wykonywaniu obliczeń, w tym obliczeń statystycznych,
  2. Importować, porządkować i analizować dane, z wykorzystaniem między innymi sprawdzania poprawności danych, tabel przestawnych i zaawansowanych wykresów.

 

Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do: osób zainteresowanych podniesieniem swoich kompetencji zawodowych w zakresie wykorzystania MS Excel. Mile widziani studenci i absolwenci Politechniki Łódzkiej.

 

Liczba osób uczestniczących w kursie

liczba osób w jednej grupie: minimum: 10,  maksimum: 10

 

Program szkolenia - główne obszary tematyczne szkolenia

Wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w zakresie posługiwania się formułami i funkcjami, w tym funkcjami z zakresu statystyki, zagnieżdżanie funkcji, wykorzystania wykresów, tabel przestawnych oraz podstawowej analizy danych. Realizacja typowych zadań dla arkuszy kalkulacyjnych.


Kurs realizowany jest w pracowni komputerowej z rzutnikiem multimedialnym i oparty jest o wersję programu Excel z pakietu Microsoft Office 2010 PL.

 

Planowany harmonogram zajęć:

 1. Powtórzenie podstaw programu MS Excel:

• wpisywanie, modyfikowanie i usuwanie danych,

• skróty klawiaturowe,

• wypełnianie serią danych,

• zastosowanie narzędzia Wklej specjalnie,

• używanie formatowania, malarz formatów,

• formatowanie warunkowe.

2. Formuły i funkcje

• adresowanie względne i bezwzględne,

• podstawowe funkcje obliczeniowe,

• funkcje logiczne: jeżeli, lub, oraz,

• funkcje statystyczne i matematyczne,

• funkcje związane z datami, tekstowe i finansowe,

• funkcje wyszukiwania i odwoływania się,

• składanie kilku funkcji w jedną – zagnieżdżanie,

• inspekcja formuł, wykrywanie błędów w formułach,

• wykorzystanie własnych nazw komórek i zakresów,

• wskazówki i przykłady dotyczące formuł tablicowych,

3. Importowanie, analiza i wyszukiwanie danych:

• importowanie danych,

• sortowanie – zaawansowane opcje,

• narzędzie Autofiltr,

• filtr niestandardowy,

• wartości unikatowe i duplikaty, zliczanie.

4. Tworzenie i edycja wykresów.

5. Tworzenie i praca z tabelami przestawnymi:

• wprowadzenie do tabel przestawnych,

• zmiana funkcji obliczeniowych w tabeli przestawnej,

• grupowanie danych w tabeli przestawnej,

• filtrowanie danych w tabeli przestawnej,

• wykresy na podstawie tabel przestawnych.

6. Ochrona arkusza i skoroszytu:

• zabezpieczanie treści w arkuszu i skoroszycie,

• sprawdzanie poprawności wprowadzanych danych,

• tworzenie list rozwijanych i zarządzanie nimi.

7. Realizacja przykładowych projektów, np.:

• budżet domowy,

• harmonogram działań (przedstawianie danych na wykresie Gantta),

• lista obecności pracowników,

• zamówienia w firmie,

• analiza wyników pomiarów.

 

 Wykładowcy (trenerzy)

dr inż. Krzysztof Smółka (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)

Adiunkt w Instytucie Mechatroniki i Systemów Informatycznych na Wydziale Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki. Prowadzi wykłady i zajęcia laboratoryjne między innymi z zakresu metod i języków programowania, baz danych i sztucznej inteligencji. Ma wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć w ramach przedmiotów, kursów i studiów podyplomowych, np.:

  • Studia podyplomowe: Zintegrowane platformy bazodanowe Oracle, SAS, DB2 (3 edycje)
  • Studia podyplomowe: Projektowanie Aplikacji Bazodanowych w oparciu o technologie ORACLE, IBM DB2, SQL Server, Java (3 edycje) w ramach projektu Podyplomowe studia techniczne dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw
  • Kurs dokształcający: Zintegrowane platformy bazodanowe Oracle, SAS, DB2 (3 edycje)
  • Trener w projekcie „Program Rozwoju Kompetencji w Politechnice Łódzkiej w obszarze ICT” w zakresie certyfikowanego szkolenia: Programowanie dla celów naukowych i obróbki danych (2018).

W zakresie wykorzystania arkuszy kalkulacyjnych między innymi realizował umowę na wykonanie bazy informacji o projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, która służyła do monitorowania projektów realizowanych, zrealizowanych oraz planowanych do realizacji przez komórki organizacyjne Urzędu Miasta Łodzi (Biuro Partnerstwa i Funduszy).

 

Opłaty za cały kurs:

Koszt udziału w kursie dla jednego uczestnika to 475 PLN.

Wydajemy świadectwa ukończenia kursu.

  

Czas trwania kursu:

Dwa spotkania (każde w formie jednodniowego zjazdu - 8 godzin- wykłady i zajęcia laboratoryjno - warsztatowe).

Terminy realizacji kursu uzgadniane w funkcji liczby wpływających zgłoszeń, wstępnie planowane 2 soboty po 8 godzin.

  

Wymagane dokumenty/zasady naboru:

Zapisy przez Sekretariat Instytutu Mechatroniki i Systemów Informatycznych PŁ.

  

Dodatkowe informacje dla kandydatów

Instytut Mechatroniki i Systemów Informatycznych (I-14)
Politechnika Łódzka
ul Stefanowskiego 18/22
90-924 Łódź
tel. (0-42) 631 25 71, 631 25 81
e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.