Zapraszamy do udziału w następujących kursach:

 

Język SQL na serwerze Oracle

 


 

Podstawy programowania w języku SQL PL na serwerze Oracle

 

Cel szkolenia

Uzyskanie kompetencji niezbędnych do pracy w środowisku Oracle. Zaprezentowanie metod odwołania do danych za pomocą języka proceduralnego PL/SQL (Oracle). Nabycie umiejętności podstaw programowania w języku PL/SQL, tworzenia i wdrażania procedur i funkcji.
Po zakończeniu szkolenia uczestnik potrafi:
1. korzystać z oprogramowania do zarządzania systemami baz danych Oracle,
2. posługiwać się składnią języka PL/SQL,
3. programować z użyciem dynamicznym językiem PL/SQL w środowisku Oracle.

 

Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do: osób zainteresowanych podniesieniem swoich kompetencji zawodowych w zakresie wykorzystania baz danych Oracle

 

Liczba osób uczestniczących w kursie

liczba osób w jednej grupie: min 5 max 5

 

Program szkolenia - główne obszary tematyczne szkolenia

 WYKŁAD kurs podstawowy (2h)

  1. Wprowadzenie do środowiska serwera Oracle (powiązane funkcje i produkty).
  2. Narzędzia dostępu do bazy danych Oracle.
  3.  Podstawy programowania bazy danych Oracle - PL/SQL.
  4. Typy danych w PLSQL i ich mapowanie na typy SQL.
  5. Elementy składni proceduralnej - pętle, instrukcje warunkowe.
  6. Struktura bloku, deklaracje zmiennych i typów, typy rekordowe.
  7. Procedury i funkcje - obsługa wyjątków.
  8. Procedury wyzwalane z poziomu obiektów bazy danych, schematu i serwera.
  9. Transakcyjność bazy danych. Tworzenie, zatwierdzanie i wycofywanie transakcji.
  10. Punkty wycofania transakcji (SAVE).
  11. Tworzenie kursorów i ich rola w bazie danych.
  12. Inkapsulacja procedur i funkcji w pakiety. Przeciążanie procedur i funkcji. Globalne i lokalne typy i zmienne.
     
LABORATORIUM kurs podstawowy (14h)
Programowanie bazy danych w środowisku Oracle z wykorzystaniem języka PL/SQL.

 

Wykładowcy (trenerzy)

prof. dr hab. inż. Adam Pelikant (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)

dr inż. Paweł Drzymała (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)

dr inż. Henryk Welfle (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)

 

Dodatkowe informacje dla kandydatów

Instytut Mechatroniki i Systemów Informatycznych (I-14)
Politechnika Łódzka
ul Stefanowskiego 18/22
90-924 Łódź
tel. (0-42) 631 25 71, 631 25 81
e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Cena promocyjna 660 zł za uczestnika

 

 

Język SQL na serwerze Oracle

Cel szkolenia

Nabycie umiejętności podstaw stosowania składni tworzenia elementów bazy danych oraz rozwiązywania zadań z zakresu przetwarzania transakcyjnego. Zaprezentowanie metod odwołania do danych za pomocą składni języka SQL.

Uzyskanie kompetencji niezbędnych do pracy w środowisku Oracle. Nabycie umiejętności stosowania składni tworzenia elementów bazy danych oraz rozwiązywania zadań z zakresu przetwarzania transakcyjnego. Zaprezentowanie metod odwołania do danych za pomocą składni.
Po ukończeniu szkolenia uczestnik potrafi:
1. korzystać z oprogramowania do zarządzania systemami baz danych Oracle,
2. posługiwać się składnią języka SQL w systemie Oracle,
3. stosować poznaną składnię do tworzenia elementów bazy danych oraz rozwiązywania zadań z zakresu przetwarzania transakcyjnego


 

Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do: osób zainteresowanych podniesieniem swoich kompetencji zawodowych w zakresie wykorzystania baz danych Oracle.

 

Liczba osób uczestniczących w kursie

liczba osób w jednej grupie: min 5 max 5

 

Program szkolenia - główne obszary tematyczne szkolenia

WYKŁAD kurs zaawansowany (2h)

  1.  Architektura serwera baz danych Oracle.
  2.  Zapytania do tabel. Realizacja złączeń w oparciu o klauzule WHERE i JOIN - różnice w przetwarzaniu, wpływ na wydajność.
  3.  Filtrowanie - klauzula WHERE. Operatory relacyjne i ich zastosowanie do różnych typów pól.
  4.  Sortowanie. Aliasy.
  5.  Grupowanie - klauzula GROUP BY. Funkcje agregujące. Filtrowanie agregatów – klauzula HAVING. Różnice w filtrowaniu WHERE a HAVING.
  6. Perspektywy - ich tworzenie i rola w bazie danych.
  7. Usuwanie i modyfikowanie danych (DELETE, UPDATE). Zastosowanie klauzuli WHERE.
  8. Wstawianie nowych danych (INSERT). Zastosowanie listy (SELECT), jako źródła danych.
  9. Tworzenie tabel. Ograniczenia - CONSTRAINTS (DEFAULT, CHECK, PRIMARY
KEY, REFERENCES, UNIQUE, NULL). Modyfikowanie struktury tabel.
  10. Dopisywanie i usuwanie ograniczeń.
  11. Tworzenie i usuwanie indeksów, ich rola w optymalizacji zapytań.
  12. Współbieżność i blokady (Transakcje).

LABORATORIUM kurs zawansowany (14h)

Definiowanie struktury relacyjnej bazy danych. Trenowane elementów składni języka SQL ze szczególnym uwzględnieniem złożonych zapytań wybierających oraz modyfikacji danych

 

Wykładowcy (trenerzy)

prof. dr hab. inż. Adam Pelikant (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)

dr inż. Paweł Drzymała (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)

dr inż. Henryk Welfle (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)

 

Dodatkowe informacje dla kandydatów

Instytut Mechatroniki i Systemów Informatycznych (I-14)
Politechnika Łódzka
ul Stefanowskiego 18/22
90-924 Łódź
tel. (0-42) 631 25 71, 631 25 81
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Cena promocyjna 660 zł za uczestnika