Praca dyplomowa powinna być przygotowana wg następującego wzorca:

Wzór opisu pracy dyplomowej