Dokumenty powinny zostać złożone w Instytucie (pokój 104) najpóźniej 2 tygodnie przed obroną:

 

1. dwie prace  w sztywnej oprawie + CD (do każdej z nich)
2. jedna praca dwustronnie wydrukowana w miękkiej oprawie + CD

Praca musi zawierać streszczenie w języku polskim i angielskim oraz poniższe OŚWIADCZENIA podpisane i dołączone na końcu każdego egzemplarza pracy dyplomowej.

- oświadczenie o kontroli pracy dyplomowej w JSA

- oświadczenie o samodzielności,

- oświadczenie o zgodności.


Na płytce CD powinny znajdować się  wszystkie elementy pracy dyplomowej - tekst pracy w jednym z następujących formatów edytowalnych: doc; docx; rtf;  txt; odt; pdf,  oraz pozostałe elementy (programy, aplikacje, filmy itp.) - jeśli są zawarte w pracy.
Nazwa pliku z tekstem pracy powinna mieć postać: nr albumu_imię i nazwisko_mgr (lub inz w zależności od rodzaju pracy dyplomowej). Płytka CD powinna być podpisana tak jak nazwa pliku.

3. podanie wraz z oświadczeniem  wydrukowane ze strony WWW.ABSOLWENCI.P.LODZ.PL
4. legitymacja studencka
5. cztery zdjęcia o wielkości 4,5 x 6,5 cm (czarno-białe)

- Panowie jasna koszula, garnitur lub marynarka, krawat;
- Panie wizytowe bluzki i/lub marynarki bez motywów kwiatowych, kratek, pasków, bez dekoltów
(Nieprzestrzeganie tych zasad przez absolwentów będzie wiązało się z ponowną opłata za dyplom i koniecznością dostarczenia nowych zdjęć)

6. oryginał dowodu wpłaty za dyplom 60 zł

7. potwierdzenie uregulowania zobowiązań wobec Uczelni - zakładka Generator Podań w PORTALU STUDENTA na stronie internetowej Wydziału


W przypadku osób które również pragną posiadać dyplom w języku angielskim: 

8. podanie o wydanie dyplomu w języku angielskim - zakładka Generator Podań w PORTALU STUDENTA na stronie internetowej Wydziału
9. jedno zdjęcie o wielkości 4,5 x 6,5 cm (czarno-białe)
10. oryginał dowodu wpłaty za dyplom w języku angielskim 40 zł


 Praca dyplomowa powinna być przygotowana wg następującego wzorca: Wzór opisu pracy dyplomowej