Ścieżki kształcenia i bloki obieralne dla kierunku Mechatronika, 1 stopień

Komisja Dydaktyczna Mechatroniki, po uzyskaniu akceptacji członków komisji (w tym także przedstawicieli studentów), proponuje studentom ścieżki kształcenia dla kierunku Mechatronika, studia 1-go stopnia wraz z sugestią bloków i przedmiotów obieralnych przypisanych do tych ścieżek. Proponowane ścieżki są instrumentem pomocniczym, doradczym i porządkującym wiedzę w zakresie profilu kształcenia dla studentów wybierających bloki i przedmioty obieralne. Zasada wyboru bloków i przedmiotów obieralnych pozostaje niezmienna a mianowicie Student ma pełną swobodę wyboru ścieżki kształcenia, trzech bloków spośród wszystkich dostępnych bloków oraz czterech przedmiotów spośród ośmiu dostępnych przedmiotów.
Szczegółowa propozycja ścieżek znajdje się w pliku. Lista przedmiotów przypisanych do bloków obieralnych najduje się w pliku.

 

Zakres przedmiotów i/lub bloków do wyboru przez studentów

kierunku Mechatronika,1 stopień nr semestru rodzaj studiów

 zakres przedmiotów i/lub bloków do wyboru

 2 sem., stacjn.

 plik do pobrania

 2 sem., nstacjn.

 plik do pobrania

 4 sem., stacjn.

 plik do pobrania

 4 sem., nstacjn

 plik do pobrania

  

Materiały informacyjne o blokach i przedmiotach obieralnych


Przedmiot obieralny - Integracja systemów zarządzania zasobami mechatronicznymi budynku
Przedmiot obieralny - Łączeniowe elementy mechatroniki
Przedmiot obieralny - Wstęp do techniki cyfrowej i mikroelektroniki
Przedmiot obieralny - Programowanie proceduralne i obiektowe
Przedmiot obieralny - Sensory i aktuatory
Przedmiot obieralny - Metody numeryczne w inżynierii
Przedmiot obieralny - Automatyzacja obliczeń inżynierskich
Przedmiot obieralny - Elementy i układy sterowania mocą

Blok obieralny - Sensory i aktuatory tekstroniczne (Podstawy tekstroniki)
Blok obieralny - Systemy mechatroniczne w AGD
Blok obieralny - Elastyczne systemy mechatroniczne
Blok obieralny - Hybrydowe i łączeniowe elementy mechatroniczne
Blok obieralny - Systemy mechatroniczne w lekkich pojazdach elektrycznych
Blok obieralny - Systemy elektroniczne w mechatronice
Blok obieralny - Mechatronika pojazdowa
Blok obieralny - Mechatroniczne układy napędowe
Blok obieralny - Biosystemy
Blok obieralny - Analiza i transmisja danych w mechatronice
Blok obieralny - Mikrosystemy elektroniczne