1 Mechatronika - nowy kierunek studiów
2 Ścieżki kształcenia i bloki obieralne na kierunku Mechatronika I st.
3 Bloki obieralne dla kierunku Mechatronika II st.