1

Technologie Internetowe w Mechatronice - Specjalność na studiach II stopnia kierunku Elektrotechnika

2 Inteligentne Systemy Baz Danych - Specjalność na studiach II stopnia kierunku Informatyka
3

Bloki obieralne na na studiach II stopnia kierunku Mechatronika

4

Bloki obieralne na na studiach I stopnia kierunku Mechatronika

5 Bazy danych i Systemy Ekspertowe - Specjalność i bloki obieralne na studiach I stopnia kierunku Informatyka
6 Przetworniki Elektromechaniczne - Specjalność na studiach I stopnia kierunku Elektrotechnika