Logowanie

Wybierz język

Podstawy programowania w języku Transact-SQL na serwerze Microsoft SQL Server

 

Cel szkolenia

Uzyskanie kompetencji niezbędnych do pracy w środowisku Microsoft SQL Server. Zaprezentowanie metod odwołania do danych za pomocą języka proceduralnego Transact-SQL. Nabycie umiejętności podstaw programowania w języku Transact-SQL, tworzenia i wdrażania procedur i funkcji.
Po zakończeniu szkolenia uczestnik potrafi:
1. korzystać z oprogramowania do zarządzania systemami baz danych SQL Server,
2. posługiwać się składnią języka Transact-SQL,
3. programować z użyciem dynamicznym językiem Transact-SQL w środowisku SQL Server.

 

Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do: osób zainteresowanych podniesieniem swoich kompetencji zawodowych w zakresie wykorzystania baz danych Microsoft SQL Server

 

Liczba osób uczestniczących w kursie

liczba osób w jednej grupie: min 5 max 5

 

Program szkolenia - główne obszary tematyczne szkolenia

 WYKŁAD kurs podstawowy (2h)

  1. Wprowadzenie do środowiska serwera Microsoft SQL Server (powiązane funkcje i produkty).
  2. Narzędzia dostępu do bazy danych Microsoft SQL Server.
  3. Podstawy programowania bazy danych Microsoft SQL Server (Transact-SQL).
  4. Typy danych i ich konwersja.
  5. Elementy składni proceduralnej - pętle, instrukcje warunkowe.
  6. Struktura bloku, deklaracje zmiennych i typów.
  7. Procedury i funkcje - obsługa wyjątków.
  8. Procedury wyzwalane z poziomu obiektów bazy danych.
  9. Transakcyjność bazy danych. Tworzenie, zatwierdzanie i wycofywanie transakcji
     
LABORATORIUM kurs podstawowy (14h)
Programowanie bazy danych w środowisku Microsoft SQL Server z wykorzystaniem języka Transact-SQL

 

Wykładowcy (trenerzy)

prof. dr hab. inż. Adam Pelikant (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)

dr inż. Paweł Drzymała (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)

dr inż. Henryk Welfle (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)

 

Dodatkowe informacje dla kandydatów

Instytut Mechatroniki i Systemów Informatycznych (I-14)
Politechnika Łódzka
ul Stefanowskiego 18/22
90-924 Łódź
tel. (0-42) 631 25 71, 631 25 81
e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Cena promocyjna 660 zł za uczestnika

 

 

Język SQL na serwerze Microsoft SQL Server

Cel szkolenia

Nabycie umiejętności podstaw stosowania składni tworzenia elementów bazy danych oraz rozwiązywania zadań z zakresu przetwarzania transakcyjnego. Zaprezentowanie metod odwołania do danych za pomocą składni języka SQL.
Uzyskanie kompetencji niezbędnych do pracy w środowisku Microsoft SQL Server. Nabycie umiejętności stosowania składni tworzenia elementów bazy danych oraz rozwiązywania zadań z zakresu przetwarzania transakcyjnego. Zaprezentowanie metod odwołania do danych za pomocą składni języka SQL.
Po zakończeniu szkolenia uczestnik potrafi:
1. korzystać z oprogramowania do zarządzania systemami baz danych Microsoft SQL Server,
2. posługiwać się składnią języka SQL w systemie Microsoft SQL Server,
3. stosować poznaną składnię do tworzenia elementów bazy danych oraz rozwiązywania zadań z zakresu przetwarzania transakcyjnego

 

 

Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do: osób zainteresowanych podniesieniem swoich kompetencji zawodowych w zakresie wykorzystania baz danych Microsoft SQL Server.

 

Liczba osób uczestniczących w kursie

liczba osób w jednej grupie: min 5 max 5

 

Program szkolenia - główne obszary tematyczne szkolenia

WYKŁAD kurs zaawansowany (2h)

  1.  Architektura serwera baz danych SQL Server.
  2.  Zapytania do tabel. Realizacja złączeń w oparciu o klauzule WHERE i JOIN - różnice w przetwarzaniu, wpływ na wydajność.
  3.  Filtrowanie - klauzula WHERE. Operatory relacyjne i ich zastosowanie do różnych typów pól.
  4.  Sortowanie. Aliasy.
  5.  Grupowanie - klauzula GROUP BY. Funkcje agregujące. Filtrowanie agregatów – klauzula HAVING. Różnice w filtrowaniu WHERE a HAVING.
  6. Perspektywy - ich tworzenie i rola w bazie danych.
  7. Usuwanie i modyfikowanie danych (DELETE, UPDATE). Zastosowanie klauzuli WHERE.
  8. Wstawianie nowych danych (INSERT). Zastosowanie listy (SELECT), jako źródła danych.
  9. Tworzenie tabel. Ograniczenia - CONSTRAINTS (DEFAULT, CHECK, PRIMARY KEY, REFERENCES, UNIQUE, NULL). Modyfikowanie struktury tabel.
  10. Dopisywanie i usuwanie ograniczeń.
  11. Tworzenie i usuwanie indeksów, ich rola w optymalizacji zapytań.
  12. Współbieżność i blokady (Transakcje).

LABORATORIUM kurs zawansowany (14h)

Definiowanie struktury relacyjnej bazy danych. Trenowane elementów składni języka SQL ze szczególnym uwzględnieniem złożonych zapytań wybierających oraz modyfikacji danych

 

Wykładowcy (trenerzy)

prof. dr hab. inż. Adam Pelikant (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)

dr inż. Paweł Drzymała (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)

dr inż. Henryk Welfle (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)

 

Dodatkowe informacje dla kandydatów

Instytut Mechatroniki i Systemów Informatycznych (I-14)
Politechnika Łódzka
ul Stefanowskiego 18/22
90-924 Łódź
tel. (0-42) 631 25 71, 631 25 81
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Cena promocyjna 660 zł za uczestnika