Logowanie

Wybierz język


Praca dyplomowa magisterska

Autor pracy: Krzysztof Załuska
Opiekun pracy: prof. dr hab. inż. Sławomir Wiak
 
Głównym celem niniejszej pracy magisterskiej było utworzenie aplikacji SZBD (System Zarządzania Bazą Danych) ułatwiającej działalność firmy wystawienniczej pod kątem organizacji oraz prowadzenia targów komputerowych. Główny nacisk położony został na prostotę obsługi oraz łatwość edycji poszczególnych jej elementów bez konieczności uruchamiania programu głównego.