Logowanie

Wybierz język

 
Praca dyplomowa inżynierska
Autor pracy: Artur Wilk
Opiekun pracy: dr hab. inż. Ryszard Szczerbanowski, prof. PŁ
 
 

Praca dotyczy modelowania w środowisku AutoCad. Jako obiekt autor wybrał pompę głębinową. W pierwszej części pracy opisano budowę i zastosowanie pompy głębinowej. Druga część pracy zawiera opis technik modelowania w programie AutoCad a następnie eksportu wyników do programu 3DS Max. Efektem końcowym pracy jest film pokazujący proces składania pompy w całość.