Logowanie

Wybierz język

 
Praca dyplomowa inżynierska
Autor pracy: Maciej Śliwiński
Opiekun pracy: dr hab. inż. Paweł Witczak, prof. PŁ
 
 
Praca dotyczy trójwymiarowego modelowania wentylatora. Autor uzyskał bardzo ciekawy efekt wirowania łopatek wentylatora. Pierwsza część pracy zawiera opis realnego obiektu, poddanego następnie modelowaniu. Druga częśc pracy dotyczy opisu narzędzi które mogą być wykorzystane w procesie trójwymiarowego modelowania. Kolejna część pracy zawiera opis procesu modelowania elementów wentylatora. Efektem końcowym jest wizualizacja pracy wentylatora.