Logowanie

Wybierz język


Praca dyplomowa magisterska

Autor pracy: Marcin Pietraszczyk
Opiekun pracy: dr hab. inż. Ryszard Szczerbanowski, prof. PŁ
 

Głównym zadaniem pracy było stworzenie programu w języku AutoLISP, który dla różnych danych generowałby trójwymiarowy model uzwojeń transformatora mocy.
W pierwszej fazie użytkownik musi podać dane główne transformatora, takie jak: moc, napięcia znamionowe obu stron i zagrożenia udarowe. Ponieważ liczba potrzebnych parametrów wprowadzanych do programu jest dość duża, można te dane po wprowadzeniu zapisać do pliku, a następnie odczytać je i, w miarę potrzeb, modyfikować lub jedynie wygenerować na ich podstawie model. Jeśli użytkownik decyduje się na wpisywanie danych, musi kolejno wpisać główne dane dotyczące rdzenia, następnie wybrać typ uzwojenia dolnego napięcia (górne tylko wywrotkowe) i kolejno wpisać dane dotyczące uzwojeń. Po wpisaniu wszystkich danych program, na ich podstawie, uruchamia stworzone przeze mnie funkcje i rysuje kolejno uzwojenie DN, uzwojenie GN, uzwojenie regulacyjne i układ izolacyjny.