Logowanie

Wybierz język


Praca dyplomowa magisterska

Autor pracy: Przemysław Górski
Opiekun pracy: dr hab. inż. Ryszard Szczerbanowski, prof. PŁ
 
 
Celem niniejszej pracy było przedstawienie budowy typowych rdzeni trójfazowych transformatorów mocy oraz napisanie programu komputerowego w języku AutoLISP, który będzie graficznie przedstawiał modele typowych rdzeni transformatorów trójkolumnowych w programie AutoCAD,
w przestrzeni 3D.

Zakres pracy:
1.Omówienie zasady działania i budowy transformatora.
2.Ogólna klasyfikacja rdzeni transformatorów mocy, ze szczególnym uwzględnieniem opisu rdzeni oraz ich budowy.
3.Rodzaje blach transformatorowych.
4.Nowoczesne rozwiązania w produkcji transformatorów mocy trafo-star.