Logowanie

Wybierz język

 
Praca dyplomowa inżynierska
Autor pracy: Bartek Śliwiński
Opiekun pracy: dr hab. inż. Paweł Witczak, prof. PŁ
 
Praca dotyczy trójwymiarowego modelowania serwomechanizmu modelarskiego. Część pierwsza pracy opisuje możliwości programów graficznych które można wykorzystać do modelowania obiektów trójwymiarowych. Druga część pracy opisuje budowę i działanie serwomechanizmu. Ostatnia częśc pracy omawia proces modelowania elementów a następnie ich wizualizację. Efektem końcowym pracy jest prezentacja w postaci filmu.