Logowanie

Wybierz język

 
Praca dyplomowa magisterska
Autor pracy: Andrzej Krawiec
Opiekun pracy: dr hab. inż. Maria Dems, prof. PŁ
 

Celem pracy jest wyznaczenie przebiegów elektromechanicznych w silniku indukcyjnym podczas hamowania dynamicznego dla różnej konfiguracji połączeń uzwojeń stojana. Przeprowadzone badania laboratoryjne mają dowieść słuszności stosowania najskuteczniejszego układu połączeń podczas takiego rodzaju hamowania silnika. Jednocześnie otrzymane wyniki pomiarów poddano konfrontacji z wynikami jakie udało się uzyskać za pomocą programu MATLAB (MATrix LABoratory). Badanym urządzeniem jest sześciobiegunowy silnik indukcyjny o mocy znamionowej 1,5 kW i napięciu 380 V.