Logowanie

Wybierz język

 
Praca dyplomowa magisterska 
Autor pracy: Grzegorz Kowalczyk
Opiekun pracy: dr hab. inż. Jan Anuszczyk, prof. PŁ

 
Celem pracy było wyznaczenie na drodze pomiarowej oraz obliczeniowej przebiegów elektromagnetycznych silnika indukcyjnego klatkowego, współpracującego z układem przekształtnikowym o modulowanej szerokości impulsów napięcia zasilającego (MSI). Rozważania dotyczą silnika indukcyjnego klatkowego o mocy PN = 0,8 kW obciążonego prądnicą prądu stałego pracującego w specjalnie zaprojektowanym układzie napędowym z komputerową rejestracją przebiegów badanych. Przedstawiono schemat blokowy i opis modelu silnika indukcyjnego dla rozruchu bezpośredniego oraz częstotliwościowego przy wykorzystaniu pakietu obliczeniowego Matlab- Simulink. Model matematyczny silnika opracowany w podanym pakiecie jest modelem liniowym, który nie uwzględnia wypierania prądu w klatce wirnika oraz rzeczywistego nasycenia obwodu magnetycznego. Symulacja komputerowa oraz porównanie wyników obliczeń z pomiarowymi przebiegami prądów, momentu i prędkości obrotowej silnika, daje pogląd na występujące rozbieżności i przydatność zastosowanego narzędzia obliczeniowego.